Upprop för insamlingsstiftelsen Mother(Child)Hood

av | mar 8, 2023

Upprop:

Undertecknade stiftare har beslutat att idag, onsdagen den 8 mars år 2023 bilda insamlingsstiftelsen Mother(Child)Hood, även kallad MCH. Att genom stiftelseurkunden och dess behäftade stadgar verka för flickors rätt till ett värdigt liv, en barndom och rätten till sexuell- och reproduktiv hälsa. De medel som inflyter efter detta upprop är en självständig förmögenhet ämnad stiftelsens ändamål. Insamlingsstiftelsen ligger under länsstyrelsens tillsyn.

Typ av stiftelse:

insamlingsstiftelse

Stiftare:

Josefin Berg och Agnes Johannesson 

Stiftelsens namn:

Insamlingsstiftelsens namn är “Insamlingsstiftelsen Mother(Child)Hood, kallad MCH

Stiftelsens ändamål: 

“Insamlingsstiftelsen Mother(Child)hood (MCH) ska i första hand verka för främjandet av flickors rätt till ett värdigt liv med förutsättningar för en god sexuell och reproduktiv hälsa. Stiftelsens arbete berör främst flickor som, efter övergrepp, blivit gravida. Stiftelsen ska även fungera som en aktör i arbetet för varje flickas rätt till sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Detta ska ske i form av ekonomiskt och socialt stöd för de flickor vars rättigheter har kränkts, följt av preventiva åtgärder för varje flickas rätt till sin barndom. Således är Mother(child)Hood en resurs likväl en aktör.”

Framtiden:

Nu följer registreringsprocessen med målet att få ett registreringsintyg med organisationsnummer. Så snart insamlingsstiftelsen har registrerats öppnas ett bankkonto i dess namn som kommer möjliggöra mottagandet av donationer. 

Lev väl!/

Josefin Berg och Agnes Johannesson,

grundare av MCH. 

Kontakt:

info@motherchildhood.se

Stiftelseförordnande