Upprop för insamlingsstiftelsen Mother(Child)Hood

Upprop för insamlingsstiftelsen Mother(Child)Hood

Upprop: Undertecknade stiftare har beslutat att idag, onsdagen den 8 mars år 2023 bilda insamlingsstiftelsen Mother(Child)Hood, även kallad MCH. Att genom stiftelseurkunden och dess behäftade stadgar verka för flickors rätt till ett värdigt liv, en barndom och rätten...